พระสมเด็จนอกพิมพ์
         เรื่องราวเกี่ยวกับพระพิมพ์สมเด็จ ที่สร้างโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสี แห่งวัดระฆังโฆสิตารามอมตะเถระ ของเมืองไทยนั้นเป็นที่ศรัทธากับมหาชนอย่างมากมายทั้งมีค่านิยมสูงที่แลกเปลี่ยนด้วยค่าเงินตราจำนวนมหาศาล จนเป็นที่แสวงหาของคนทุกวงการ กล่าวได้ว่า พระพิมพ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสีนั้น เป็นสิ่งบอกบุญวาสนาบารมีของผู้ครอบครองประการหนึ่งเลยทีเดียว

         พระพิมพ์สมเด็จที่กล่าวถึงข้างต้นนับเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของวงการพุทธศาสนาเมืองสยาม เลยทีเดียว ทั้งด้วยเนื้อมวลสารและนัยแห่งปริศนาธรรมที่ปรากฏอยู่หาภายในองค์พระพิมพ์ และสิ่งเร้นลับนอกเหนือเหตุผลสามัญ ที่เหล่าผู้ศรัทธาบูชาต่างประสบเหตุการอัศจรรย์มากมายแม้เพียงนำรูปถ่ายที่ยังไม่ได้รับการอธิษฐานจิตจากผู้ทรงคุณวิทยาไปบูชาก็ตาม การนำเสนอเรื่องราวของคอลัมน์นี้จึงเกี่ยวกับปริศนาที่ค้างคาใจ วงการพระเครื่องและผู้ศรัทธาในอิทธิบารมีของเจ้าประคุณสมเด็จ(โต) คือ พระพิมพ์สมเด็จ นอกจากที่เล่นหาในวงการ ที่มีการสร้างที่วัดระฆังโฆสิตาราม วัดใหม่อมตรส วัดเกศไชโย มีจำนวนจำกัดเพียงแค่เฉพาะพิมพ์ทรงที่เล่นหากันเท่านั้นหรือ? แล้วท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ(โต) สร้างพระกี่พิมพ์ กี่เนื้อ เราอาศัยอะไรเป็น ตัวชี้วัดหรือข้อสันนิษฐานว่าใช่หรือไม่ใช่

         พระเครื่องที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จสร้าง มีความลับอะไรที่แฝงอยู่ในเนื้อหามวลสารพระพิมพ์สมเด็จคอลัมน์นี้จะเผยกลเม็ดเคล็ดลับที่ยังไม่มีผู้ใดกล้าเปิดเผยมาก่อน แม้ผู้กล้าเช่าหาพระพิมพ์สมเด็จในราคาหลายล้านบาทบางท่านก็ยังไม่เคยทราบ ก็จะทยอยนำมาบอกเล่ากัน โดยข้อมูลจากลูกหลานอดีตคหบดีและหลวงปู่นาค(พระเทพสิทธินายก) วัดระฆังโฆสิตารามเอง ซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่เคยเช่าหาพระเครื่องหรือแลกเปลี่ยนแต่อย่างใดพระเครื่อง(สมเด็จ) ที่ท่านเหล่านี้ครอบครองอยู่ มีที่ไปที่มาที่ยืนยันด้วยเนื้อหาและประวัติการสืบทอด จึงไม่นับว่าอยู่ในแวดวงพุทธพาณิชย์ ที่มีผลประโยชน์เป็นตัวนำ ข้อเท็จจริงเป็นตัวเสริมให้เกิดความเชื่อเพื่อเช่าหาแลกเปลี่ยน แต่การนำเรื่องราวที่จะเผยแพร่ต่อไปนี้ จึงเป็นข้อมูลบริสุทธิ์ ที่ไม่มีผลประโยชน์ใดใดแอบแฝง(เพราะไม่มีพระเครื่องที่ว่าให้เช่าหาบูชาแต่ประการใด) เป็นการบันทึกปูมประวัติเกี่ยวกับพระพิมพ์สมเด็จของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี ในส่วนที่ยังไม่เคยมีการบันทึกเป็นหลักฐาน ทั้งนี้เพื่อมิให้ข้อเท็จจริงอันทรงคุณค่าเหล่านี้ ต้องสูญไปกับกาลเวลาและบุคคล

         แต่อย่างไรก็ตามการนำเสนอเรื่องพระพิมพ์สมเด็จนอกพิมพ์(นิยม)ครั้งนี้ก็มิได้มีเจตนา จะหักล้างหรือปฏิเสธการเช่าหาในวงการพระเครื่องปัจจุบัน ซึ่งขอเพียงเป็นการเสริมสาระเรื่องราวบางประการเกี่ยวกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ พระพุฒาจารย์โตพรหมรังสี อัจฉริยะเถระผู้เป็นที่ศรัทธาของมหาชนอย่างมากมายเป็นประวัติศาสตร์ รูปนี้ เท่านั้น สิ่งที่นำเสนอจึงเป็นเรื่องที่ขอให้ท่านผู้อ่านตัดสินด้วยวิจารณญาณของตัวท่านเองจากข้อมูลที่จะบันทึกต่อไป จึงไม่ควรด่วนตัดสินใจที่จะปฏิเสธ หรือยอมรับไปแต่เบื้องแรก


         ข้อมูลที่จะนำมาบอกเล่านี้ได้อาศัยการวิเคราะห์เทียบเคียงจากเอกสารอันเป็นที่ยอมรับอย่าง หนังสือปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่อง เล่มที่ ๑ เรื่อง พระสมเด็จของท่าน ตรียัมปวาย (พันเอก ประจน กิตติประวัติ) ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารทางวิชาการเล่มแรกเกี่ยวกับพระพิมพ์สมเด็จของท่านสมเด็จโตและเป็นที่ยอมรับเป็นมาตรฐานของวงการนักนิยมพระเครื่องที่ถือเป็นแบบแผนในการศึกษาเรื่องพระเครื่องยอดนิยมชนิดนี้ (ปัจจุบันพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ ไทภูมิ ผู้รับลิขสิทธิ์โดยถูกต้อง ท่านที่สนใจสามารถ ติดต่อ เพื่อเป็นเจ้าของเอาไว้เป็นเอกสารอ้างอิงในการศึกษาพระเครื่องชนิดนี้ได้กรุณาติดต่อเอาเองแนะนำให้เท่านั้น)และข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นอีกดังนั้น จึงไม่ต้องกลัวว่าเนื้อหาของบทความนี้ จะนำท่านผู้อ่านเข้ารกเข้าพงผิดครูผิดหลักการแต่ประการใด ทั้งยังนำข้อมูลจริงจากนายช่างทำพระเครื่องผู้มีประสบการณ์ในการสร้างพระเครื่องอย่างพระเนื้อผงที่มีเนื้อหาวัสดุแบบต่างๆ ซึ่งมีการทดลองทำด้วยวัสดุจากของจริง(ตามตำราที่เขาอ้างกัน) โดย ทำจริง พิสูจน์จริง เพื่อหาข้อเท็จจริงของธรรมชาติที่ปรากฏบนพื้นผิวพระพิมพ์สมเด็จ ในเนื้อหาวัสดุแบบต่างๆนั้น ว่า เกิดขึ้นจากธรรมชาติเนื้อหาวัสดุ หรือเกิดจากอายุพระเครื่องตามที่กล่าวอ้างกันเป็นอีกมิติหนึ่งที่ทีมงานอุณมิลิตกล้านำมาเปิดเผยเป็นบรรณาการทางภูมิปัญญาแก่ท่านผู้อ่านชนิดที่อาจเรียกว่าไม่สามารถหาอ่านได้จากนิตยสารฉบับใดและข้อมูลบางประการก็เพิ่งถูกนำมาเปิดเผยในนิตยสารอุณมิลิตเป็นฉบับแรกชนิดของจริง เลยทีเดียว

         สำหรับประวัติของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสี นั้นคงจะขอข้ามไปในรายละเอียด เพราะมีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆมาก่อนหน้านี้อย่างกว้างขวางทั้งในส่วนที่มาจากบันทึกของท่านพระยาทิพโกษาเองหรือบันทึกอื่นๆ แต่ก็มิได้ละเลยซะทีเดียวโดยจะนำเกร็ดประวัติบางประการมาบันทึกไว้ส่วนท้ายคอลัมน์นี้ ที่เรียกว่า “มุมมรดกสมเด็จโต” อย่างเช่นคติธรรมที่ท่านแสดงไว้ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์ มรดกชิ้นสำคัญที่สุด(ธรรมะ)ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จไว้ซึ่งทรงคุณค่ามากกว่าเรื่องพระพิมพ์ ที่ถือว่าเป็นเปลือกนอกทางวัตถุธรรมเท่านั้น ก่อนจะวินิจฉัยเรื่องราวเนื้อหาของพระพิมพ์สมเด็จที่ยกมาเป็นหัวข้อคอลัมน์นั้น จะต้องศึกษาถึงมูลเหตุสำคัญ ถึงการกำเนิดพระพิมพ์ที่ว่านี้เพื่อที่จะได้สืบสาวถึงต้นเหตุผลกรรม อันเป็นที่มาของพระเครื่องยอดนิยมนี้ คือ “ปฐมเหตุการสร้างพระพิมพ์ของเจ้าประคุณสมเด็จ(โต)”….

         ในตอนหน้า จะอภิปรายมูลเหตุต่างๆของการสร้างพระพิมพ์ของเจ้าประคุณสมเด็จ ทั้งส่วนที่เล่าลือว่าท่านสร้างพระพิมพ์เอาอานิสงค์ตั้งแต่เป็นสามเณรหรือประเด็นที่ว่าท่านสร้างเมื่อแก่พรรษายุกาล ครั้งกลับจากจาริกไปเมืองพระตะบอง… หรือคติจากการเรียนสำเร็จเจโตวิมุตติ ในห้องกรรมฐานต่างๆแบบมรรคปาลีบุตร

บทความนี้เป็นสรรสาระทางวิชาการเท่านั้น จึงไม่ควรนำไปเป็นแนวทางการเช่าหาพระเครื่องในแบบวงการที่นิยมเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน อันจะสื่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันได้