หน้าแรก
ข่าวอุณมิลิต
webboard
นิตยสารอุณมิลิต
ติดต่อบ้านอุณมิลิต
สมัครสมาชิกฯ

 
โฆษณา
คุ้มเจ้าหลวง
 วิชาอาคมถมถนำ
เวลาค่ำควรคิดนิจสิน
จึงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิรณพ้นไพริน
ให้เพิ่มภิญโญยศปรากฎไป..

(จากคำกลอนสวัสดิรักษา)
ปฐมบทแห่งจิตและมนตรา
ขอนำพระคาถาต่างๆที่โบราณาจารย์
นับถือทั้งเกร็ดบางประการมาให้ศึกษา
ซึ่งคงเป็นในระดับพระคาถาที่โบราณ
ท่านอนุเคราะห์ให้เรียกว่า"ธรรมทาน"
“หัวใจพระเจ้าสิบชาติ”
โบราณาจารย์ท่านกล่าวสรรเสริญคุณ
พระคาถาไว้มากมายเพราะจัดเป็น
คาถาสำเร็จ คือทำให้ความปรารถนา
ทุกประการสำเร็จได้....
พระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์
เป็นคาถาแบบกายสิทธิ์ ดีในตัวทั้งเป็น
ธาตุคาถา
ด้วยพร้อมสรรพคำว่าธาตุคาถา
ด้วยคือหากหมั่นภาวนาอาคมในกาย
จะเข้มขึ้นและธาตุในกายจะสมส่วนด้วย
มนต์ดอกไม้สวรรค์
เป็นพุทธคุณบทเมตตาในพระคาถา
อิติปิโสรัตนมาลา
เหล่าพระคณาจารย์
ทั้งหลายหากจะหวังผลในทาง
เมตตามหานิยมต้องใช้กำกับเสมอ..
พระคาถาเรียกลาภกันภัย
เป็นของเก่าแก่สืบมาแต่ท่าน
พระครูนิวาสน์ธรรมขันธ์หรือ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อเดิม แห่ง
วัดหนองโพธิ์
จังหวัดนครสวรรค์.
มนต์ค้าขายปันตก
มนต์ที่ใช้ทำน้ำมนต์ ดีเด่นด้านโชค
ลาภค้าขาย โดยทำจิตให้เป็นสมาธิ
เสกน้ำด้วยมนต์บทนี้สักเจ็ดจบ
และนำน้ำนั้นประพรมสินค้า..
พญาเต่าเรือนยอดคาถาสารพัดนึก
พระคาถาพญาเต่าเรือนนี่ถือว่าเป็น
ยาหม้อใหญ่ที่โบราณาจารย์ท่านต้อง
ศึกษาเพราะใช้ได้สารพัดเรื่องจริงๆ
มนต์พญาเต่าคำ 
มนต์ที่ใช้บูชาเครื่องรางที่เป็นรูปเต่า
เรือนทุกแบบได้อย่างเข้มขลังโชคลาภ
ดังว่า“ทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลมา
ดุจนทีธารท้นอย่ารู้ขาดสูญเลยนา”
 
นิตยสารอุณมิลิตฉบับเฉพาะเรื่อง
ปฐมบทแห่งมนตราและอาคม

   ปฐมบทแห่งมนตรา และอาคม
ราคาเพียง
175 บาท และสำหรับสมาชิก
นิตยสารอุณมิลิตเหลือ
159 บาท เท่านั้น!
เปิดให้สมาชิกและผู้ที่สนใจสั่งจองพร้อม
รับของสมนาคุณ 
ประคำนวภาพระเจ้า
ห้าพระองค์
มีเพียง 500เส้น สำหรับ
500ท่านแรกที่สั่งจองเท่านั้น และ
ทุกท่านที่สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้จะได้รับ
พระผงเกศบดีพรหม อีกด้วยครับ..นิตยสารอุณมิลิตฉบับเฉพาะเรื่อง
ายิกไท - เทศ

       รวมศาสตร์มายิกไท - เทศ
ราคาเพียง
175 บาท และสำหรับสมาชิก
นิตยสารอุณมิลิตเหลือ
159 บาท เท่านั้น!
เปิดให้สมาชิกและผู้ที่สนใจสั่งจองพร้อม
รับของสมนาคุณถึง 3 อย่าง 3 แบบ ครับ
น้ำมันจูงจิต (น้ำมันหอม Spell) เป็น
น้ำมันทางด้าน เสน่ห์ เมตตา มหานิยม
จูงจิตจูงใจ
กับผู้ที่พบเห็น...
เหรียญเครื่องรางไอซ์แลนดิก
และ
เหรียญแห่งเวทย์มนต์ ที่ลงรอบด้วย
อักขระฮิบรู ซึ่งสืบสายจากกูโบ๊ส(แบบรีบั๊ส)
พียง 500ชุด สำหรับ 500ท่านแรก
ที่สั่งจองเท่านั้น ...


Copyright ©2005 :: บ้านอุณมิลิต
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form
Advertisement,
contact Tel. (662) 246-9267 Or ounamilitmaster@hotmail.com
Last update
 12 / 05 / 06