แก้วเข้าแก้ว (Manifestation)

    ความเชื่อในแก้วโป่งข่ามที่มีมาแต่โบราณนั้นต่างก็ได้ยอมความรับมา ช้านานในความศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นหนึ่ง ในของทนสิทธิ์อันเกิดจากธรรมชาติ ซึ่งถือว่าแก้วเป็นของที่มี ศิริมงคลเมื่อนำติดตัวแล้วจะเป็นโชคชัย ดังได้กล่าวมาแล้วในฉบับก่อน ๆ ถึงแก้วหลาย ๆ ชนิดแต่ในฉบับนี้ผมจะขอกล่าวถึงแก้วอีกชนิดหนึ่งซึ่ง ตั้งแต่โบราณมาแล้วถือได้ว่าเป็นแก้วที่มีคุณวิเศษเหนือคณานับอีกทั้งยังหาได้ยากยิ่ง แก้วที่ผมจะกล่าวถึงดังต่อไปนี้ก็คือ “แก้วเข้าแก้ว” หรือเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า แมนิเฟสเตชั่น (Manifestation) แก้วพิศดารจำพวกนี้เมื่อยังไม่ได้ทำการ เจียระไนยังเป็นแท่งคริสตัลอยู่ความ พิเศษของมันก็คือจะมีหน่อแก้วเล็ก ๆ คล้ายกันงอกขึ้นได้ ในหน่อแก้วใหญ่ ซึ่งจะเกิดซ้อนขึ้นภาย ในโดยจะติดอยู่ที่ผิวด้านใดด้านหนึ่ง เมื่อคุณมองผ่านมุม ที่กระทบสายตาทะลุจึงจะเห็นได้ชัดเจน เราจึงเรียกกันว่า “แก้วเข้าแก้ว” แต่บางครั้งอาจจะมีหน่อแก้ว เข้าแก้วบางหน่อที่อาจจะมี หน่อแก้วบางหน่อที่มีแก้วเข้าแก้วซ่อนอยู่ภายในมากมายหลายแท่ง ส่วนใหญ่จะพบได้ในแก้วชนิดหน่อแม่ แต่บางหน่ออาจจะมีแก้วเข้าแก้วชนิดหน่อโตนอยู่ด้วย อันเป็นสิ่งที่หาได้อย่างยากยิ่ง เรื่องแก้วเข้าแก้วนี้เป็นเรื่องลึกและลับที่หวงแหนกันแต่เพื่อแฟน ๆ อุณมิลิตผมจึงต้องนำมาเผยให้อ่านกัน และยืนยันว่าความรู้นี้ถูกต้องมีมาตราฐานสืบมาแต่โบราณและ ในรอบห้าสิบปีนี่เพิ่งนำมาเผยในอุณมิลิตนี่ เท่านั้นจึงขอสงวนสิทธิ์หากใครจะนำไปแอบอ้างหรือหากไม่มีข้อมูล นำไปแอบอ้างแบบครูพักลักจำเขา มาก็ขอความกรุณาช่วยบอกกล่าวหน่อยว่าเอาความรู้นี้มาจากไหน

ลวดลายที่ประกอบกันของแก้วเข้าแก้วและแก้วที่ร่วมสกุลก็คือ
      ๑. แก้วเข้าแก้วเง่า คือแก้วเข้าแก้วที่มีส่วนของการงอกจากด้านพื้นของแก้วหรือด้านของก้นแก้วด้านใดด้านหนึ่ง แต่ไม่เต็มทั้งลูก
      ๒. แก้วเข้าแก้วโตน (แก้วโทนที่แปลว่าเดี่ยว) คือแก้วเข้าแก้วที่มีการงอกของหน่อโตนหรือหน่อเดี่ยว ๆ ขึ้นมาอยู่ตรงกลางของแก้วโดยไม่มีส่วนสัมผัสกับด้านผิวนอกของแก้วหรือพื้นแก้วแต่อย่างใด
      ๓. แก้วเข้าแก้วแฝด คือลักษณะที่เกิดแก้วเข้าแก้วโตนสองหน่อติดกันหรืออาจจะเกิดจากด้านพื้นแก้วด้านใดด้านหนึ่ง
      ๔. แก้วเข้าแก้วซ้อนแก้ว ( แก้วสหชาติ ) เป็นแก้วเข้าแก้วที่หายากมากที่สุดเพราะจะเกิดขึ้นจากแก้วโตนที่เข้าแก้วที่อยู่ในแก้วถึงสองชั้น
      ๕. แก้วเข้าแก้วเข้าแร่ (ก้าวสหชาติต่างสกุล) เป็นแก้วที่มีแก้วเข้าแก้วแต่เป็นลักษณะของแก้วที่เป็นก้อนแร่อยู่ภายในซึ่งจะมีสีที่แตกต่างออกไป
      ๖. แก้วเข้าแก้วสลัก (สลักช่อแก้ว ) แก้วเข้าแก้วชนิดนี้จะแตกต่างจากแก้วเข้าแก้วชนิดอื่นคือ แก้วที่เกิดขึ้นภายในจะไม่ขึ้นเป็นแก้วใสแต่จะขึ้นเป็นแก้วช่อสีอื่น ๆ เช่นสีขาวขุ่น, ดำ หรือแดงน้ำตาลเป็นต้น

คุณประโยชน์
   ประโยชน์ของ “แก้วเข้าแก้ว” ที่โดดเด่นนั้นมีอยู่หลายด้านแต่ที่เด่นชัดที่สุดเห็นจะเป็นทางด้านเกี่ยวกับการติดต่อค้าขาย ความมีอำนาจวาสนา มีชื่อเสียงความร่ำรวยส่งเสริมความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ทำให้เปลี่ยนโชคชะตาไปในทางที่ดีขึ้น อีกทั้งยังนำมาใช้ได้เกี่ยวกับ การบำบัดรักษาทางด้านจิตใจที่หดหู่ ช่วยลดอาการที่จิตใจเศร้าหมองสร้าง ความมั่นคงให้กับจิตใจทำให้จิตใจเข้มแข็งและทำให้เป็นเกราะป้องกันไม่ให้สภาวะ ดังกล่าวกลับเข้ามายังผู้ครอบครองได้อีกด้วยที่สำคัญแก้วชนิดนี้มีการบันทึกพลังจิต เเบบที่เรียกว่ามีเจตสิกที่บางคณาจารย์อาจตั้งชื่อว่า “แก้วเจตสิก” หรือ “แก้วกุมารทอง” ( Phantom Quartz ) แก้วลูกกรอกนี้โดยลักษณะทั่วไปแล้วหมายถึงจะแท่งแก้วเล็ก ๆ บรรจุอยู่ภายในตัวแก้วแม่ตัวแก้ว ที่เห็นนั้นอาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมยอดแหลมทรงพีรามิด หรืออาจจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมก็ได้ ภาพดังกล่าวจะสามารถเห็นได้ชัดเมื่อนำแก้วแม่มาส่องในระดับสายตากับแสงสว่าง แก้วลูกกรอกที่เกิดขึ้นมาภายในตัวแก้วแม่อาจเนื่องมาจากแก้วลูกหน่อนั้นหยุดการเจริญเติบโต ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากบรรยากาศ อุณหภูมิหรือความกดอัดที่ไม่เหมาะสม หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ภายใต้พื้นผิวโลกเช่น การเกิดแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดความเจริญเติบโตนี้จะหยุดชะงักลง อันเป็นมูลเหตุให้เกิดการสะสมข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตทรัพยากร แม้กระทั่งเรื่องราวของศิลปศาสตร์ ฯ